haagsenieren.nl

Menu
Stroomdiagram diagnostiek
RTA CNS Haaglanden 2021
NHG Behandelprotocol CNS
NHG registratieadvies in HIS
NHG standaard CNS 2018

Berekeningen/schattingen
kreatinineklaring (CKD EPI)
kreatinineklaring (berekening uit 24-uurs urine)

Links
www.diabetes2.nl
factsheets nierstichting
nieren.nl
consultkaart.nl
zoutwijzer
pallialine nierfalen

chr nierschade en medicatie
Top 10 risicomedicatie bij CNS (2021)
dosering antidiabetica bij CNS (2021)
home
De werkgroep Haagsenieren bestaat uit Haagse huisartsen, diabetesverpleegkundigen, nefrologen en apothekers.
Reden voor oprichting van deze werkgroep is het feit dat nierschade vaak te laat ontdekt wordt waardoor deze irreversibel wordt. Door vroegtijdig signaleren van nierschade kunnen op tijd maatregelen genomen worden die verdere achteruitgang vertragen. Zo worden complicaties voorkomen of uitgesteld.
Met deze site hopen we de onderlinge uitwisseling van informatie tussen professionals te bevorderen.

Het Groot Haags Symposium van 15 november 2021 is ivm corona voorlopig uitgesteld naar 2022

Telenefrologie in regio Haaglanden
De nefrologen van het HMC en het HAGA bieden de mogelijkheid van telenefrologie voor huisartsen en artsen ouderenzorg. Deze vorm van consultatie loopt via zorgdomein. Binnen enkele dagen beschikt de huisarts zo over een gefundeerd nefrologisch advies.

Top 10 risicomedicatie bij CNS
De top 10 risicomedicatie bij chronische nierschade is begin 2021 bijgewerkt naar de laatste inzichten

Surinaamse nieren?
Voor onze Surinaamse collega's is een op de Surinaamse gezondheidszorg aangepast protocol gemaakt. Klik hiervoor op de Surinaamse vlag in de rechter bovenhoek. Er is ook een speciale Surinaamse app, bereken hiermee ook de MDRD: app_suriname
Nefroloog Ingrid Heerenveen (AZ Paramaribo) is aanspreekpunt in Suriname.

De werkgroep bestaat uit:
Margriet Asselman, Anneke Boon, diabetesverpleegkundigen
Inge Stollman, Bert Storm en Sabine Holst, apothekers
Mirjam Timmerman en Thijs Backus, huisartsen
Marc Groeneveld, Prataap Chandie Shaw en Irene van der Meer, nefrologen


Voor vragen of het aanvragen van een scholing: stuur een mail naar info@haagsenieren.nl
Webmaster: Thijs Backus